Trasovací kódy

Potřebujete zjistit jakým způsobem a proč vznikl zápis v NAV? Použijte k tomu trasovací kódy.

Ke všem zaúčtovaným položkám je automaticky přidělen kód původu, takže lze transakci sledovat až k jejím počátkům. Chcete-li položkám přiřadit doplňkový kód původu, můžete použít kódy příčiny. Kódy příčiny slouží jako informace o tom, proč byla položka vytvořena. Nastavíte-li kódy příčiny, můžete je přiřadit k celým šablonám deníků a listům deníků nebo k jednotlivým řádkům deníku a dokladům.