Školení Dlouhodobý majetek – Základ (S-FIN-03)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO? Pro uživatele, kteří se ve své praxi zabývají evidencí a účtováním dlouhodobého majetku. 

JAKÉ JSOU CÍLE ŠKOLENÍ? Seznámit účastníky se základními principy a postupy evidence dlouhodobého majetku v systému Microsoft Dynamics NAV.

DÉLKA ŠKOLENÍ: 8 hodin

Obsah školení

Nastavení DM
> Účto skupina DM
> Rozšířená účto skupina DM
> Nastavení DM
> Kniha odpisů DM
> Třídy DM
> Podtřídy DM
> Umístění DM
> Tabulky odpisů
> Odpisové skupiny
> Kódy KP, Kódy SKP

Evidence karty DM
> Evidenční údaje karty DM
> Klasifikace karty DM
> Hlavní majetek/ komponenta
> Řádky karty DM – knihy odpisů DM
> Položky DM
> Položky převodu DM
Karta majetku - funkce
> Kopírovat DM
> Statistika DM
> Statistika hlavního DM
> Vytvoření komponenty DM
> Tisk karty DM

Účetní pohyby DM
> Řádek nákupní faktury
> Pořízení DM
> Finanční deník DM
> Zařazení DM
> Zhodnocení DM
> Výpočet a účtování odpisů DM
> Vyřazení DM (dle kódů příčiny)
> Žurnál DM
> Funkce Navigace

Daňové pohyby DM
> Deník DM
> Pořízení DM
> Duplikáty v knihách odpisů
> Zařazení DM
> Zhodnocení DM
> Výpočet a účtování odpisů DM
> Vyřazení DM
> Žurnál DM
> Funkce Navigace