Školení Finance – DPH (S-FIN-02)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO? Pro uživatele, kteří se ve své praxi zabývají oblastmi účtování zásob a problematikou vykazování DPH.

JAKÉ JSOU CÍLE ŠKOLENÍ? Cílem tohoto školení je naučit účastníky principy a postupy v oblastech účtování zásob a vykazování DPH v systému Microsoft Dynamics NAV.

DÉLKA ŠKOLENÍ: 8 hodin

Obsah školení

Nastavení účtován zásob
> Účto skupina zboží
> Nastavení účtování zásob
> Nastavení obecného účtování
> Období zásob
> Metody ocenění
Karta zboží
> Kategorie zboží
> Účto skupiny na kartě zboží
> Položka zboží
> Položky ocenění

Účtování zásob
> Adjustace nákladů položek zboží
> Účtování nákladů na zboží
> Účtování očekávaných nákladů
> Účtování poplatků za zboží
> Hodnota zásob
Souhrnné hlášení
> Definice výkazu
> Navrhnout řádky výkazu
> Vydání výkazu
> Tisk výkazu
> Export výkazu

Nastavení DPH
> Účto skupiny DPH
> Vratná DPH
> Období DPH
> Nastavení stat. vykazování
> Koeficient DPH
> Položka DPH
Koeficient DPH
> Definice zálohového a zúčtovacího koeficientu
> Rozpad položek dle koeficientu
> DPH vyúčtování koeficientu

Vykazování DPH
> Definice výkazu DPH
> Mapování výkazu na MS Excel
> Náhled, tisk, export výkazu
> Podklad pro výkaz DPH
> Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH
Přenesení daňové povinnosti
> Definice výkazu
> Navrhnout řádky výkazu
> Tisk výkazu
> Export výkazu