Školení Finance (S-FIN-01)

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO? Pro uživatele, kteří se ve své praxi zabývají agendou finančního účetnictví. 

JAKÉ JSOU CÍLE ŠKOLENÍ? Naučit účastníky principy a postupy finančního účetnictví v Microsoft Dynamics NAV. 

DÉLKA ŠKOLENÍ: 8 hodin

Obsah školení

Účetní osnova
> Definice účtu
> Součtové prvky
> Od-součty, Do-součty
> Věcná položka
Měny
> Kód měny
> Směnné kurzy
> Realizované kurzovní zisky a ztráty
> Nerealizované kurzovní zisky a ztráty
Trasovací kódy
> Kód původu
> Kód příčiny

Dimenze
> Definice dimenze
> Hodnoty dimenzí
> Součet
> Od- součet, Do-součet
> Globální dimenze, Ostatní dimenze
> Výchozí dimenze
> Dimenze dokladu, Dimenze řádky
> Kombinace dimenzí
> Priority dimenzí
> Změna dimenzí na věcných položkách

Účto skupiny
> Princip nepřímého účtování
> Obecné účto skupiny
> DPH účto skupiny
> Účto skupina bankovního účtu
> Účto skupina dodavatele
> Účto skupina zákazníka
> Účto skupina zboží
> Nastavení účtování zásob

Interní doklady
> Šablony, listy deníků
> Finanční deník – techniky zadání dokladů
> Finanční doklad
> Periodický deník
> Finanční žurnál
> Funkce navigace
> Storno interního dokladu (z finančního žurnálu, storno transakce, storno položek)
> Virtuální účtování