Ukázky portálů

V této sekci naleznete ukázky portálů a on-line aplikací, které můžete mít! 
Vše běží nad demostrační databází.
Portály vyžadují přihlášení. Pokud nemáte přihlašovací údaje, zažádejte si o ně na adrese marketing@navitec.cz.