Business intelligence

Kvalitní informace jsou nezbytné pro strategické řízení podniku. Nástroj Business Intelligence umožňuje manažerům dělat ve správný čas správná rozhodnutí. Našim klientům nabízíme řešení Business Intelligence prostřednictvím služby Reporting Services, která je součástí Microsoft SQL serveru.

Proměňte Vaše data na informace

Business Inteligence (BI) umožnuje vytěžit z dat v podnikových aplikacích přehledné informace pro správné rozhodování na všech úrovních organizace. Rozsah řešení závisí na stanovených cílech a požadavcích. Nejprve můžete implementovat základní funkčnost a s rostoucími požadavky řešení dále rozšiřovat.

Rychlost a dostupnost informací může být umocněna použitím mobilních analytických aplikací, které díky vhodné vizualizaci umožní správně interpretovat výstupy kdekoliv a kdykoliv.

S řešeními BI budete moci snáze vyhodnocovat výkonnost firmy, optimalizovat procesní náklady, lépe rozpoznávat významné trendy v chování zákazníků, identifikovat nové příležitosti a správně cílit obchodní úsilí.

Pro Vaše dynamické podnikání

Služba Microsoft SQL Server Reporting Services nabízí komplexní serverovou platformu navrženou pro podporu nejrůznějších potřeb generování sestav. Umožňuje organizacím získávat relevantní informace tam, kde jsou v podniku potřebné.

 • Flexibilní možnosti zobrazování dat. Naformátujte své sestavy způsobem, který je pro vaše účely nejvhodnější. Můžete použít tabulkový formát pro sestavy s pevnými daty nebo maticový formát pro dynamické křížové sestavy. Tyto dva formáty můžete také kombinovat.
 • Formátování a vizualizace sestav. Pomocí nových možností formátování textu můžete v textových polích používat kombinované styly, odstavce a také hypertextové odkazy. K implementaci vloženého formátování dat můžete používat výrazy. Sestavy lze obohatit o grafickou vizualizaci dat pomocí nových možností pro vytváření měřítek, grafů a map.
 • Snadno a rychle můžete vytvářet komplexní a formátované sestavy. Získáte vyšší produktivitu díky využívání známých vývojářských nástrojů vycházejících ze sady Microsoft Visual Studio. Získáte intuitivní rozhraní pro návrh a průvodce k rychlému vytváření řešení pro sestavy. Vaši zaměstnanci budou moci vytvářet vlastní sestavy a procházet podniková data pomocí nástroje Microsoft Report Builder, který představuje intuitivní a známé návrhové prostředí optimalizované pro Microsoft Office.
 • Vytvářejte sestavy z různých datových zdrojů napříč celou organizací. Zdrojem dat pro Vaše reporty může být více databází i externích souborů současně (SQL Server, Oracle, DB2, SAP NetWeaver BI a další).
 • Komplexní nástroje pro správu. Můžete naplánovat spouštění sestav, spravovat odběry sestav a řídit přístup k sestavám prostřednictvím webového správce sestav.
 • Zabezpečení řešení pro vytváření sestav. Pomocí modelu zabezpečení služby Reporting Services založeného na rolích můžete zabezpečit přístup k sestavám, složkám, prostředkům a sdíleným zdrojům dat.
 • Generování sestav do celé řady formátů. Uživatelé v organizaci budou mít k dispozici nejvhodnější formát sestav pro konkrétní účely. Mezi možné formáty sestav patří HTML, PDF, CSV, XML, TIFF a také formáty aplikací Microsoft Office Word a Excel.
 • Možnost zasílání sestav automaticky pomocí odběrů. Pomocí funkce odběru lze zasílat sestavy v konkrétní čas a do konkrétního umístění. Sestavy lze zasílat e-mailem nebo je lze publikovat do sdílené složky v síti.
 • Vkládání sestav do aplikací a na portály. Publikujte sestavy do knihovny sestav řešení Microsoft Office SharePoint nebo sestavy ukládejte přímo na portály pomocí webové části Reporting Services Report Viewer pro jejich vykreslování v prostředí SharePoint.

Příklady otázek, na které Vám BI přináší okamžitou odpověď

 • Jaký je stav a stáří pohledávek po splatnosti?
 • Jak se vyvíjí platební morálka konkrétního zákazníka?
 • Ve kterém zboží leží nejvíce peněz?
 • Jaká je hodnota skladových zásob v členění podle sortimentu nebo skladů?
 • Jaká je doba obrátky zásob?
 • Jak se vyvíjí prodej a ziskové marže sortimentu?
 • Můžeme uspořit počet lidí optimalizací pracovní doby na základě analýzy jejich vytížení?
 • Jaký efekt přináší prodejní akce? Jak ovlivňují prodej dalšího sortimentu?