Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM představuje komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta.

Vaši obchodníci budou nadšeni známým a komfortním prostředí. Celá aplikace je totiž plně integrována do známého prostředí Microsoft Office Outlook (alternativou je webové rozhraní). Shodu s vašimi obchodními procesy zajistí mimořádná konfigurovatelnost celého řešení a jeho otevřenost pro integraci.

Všechny potřebné informace má obchodník před sebou. Microsoft Dynamics CRM pomáhá soustředit se na důležité zákazníky a udržovat přehled o tom, co bylo zákazníkům přislíbeno. Současně je snadnější udržovat přehled o všech komunikacích, jež proběhly mezi firmou a zákazníky.

Microsoft Dynamics CRM má tah na branku!

Zkušenosti obchodních manažerů:

"Nemusím být pořád v patách obchodníkům, abych měl přehled o tom, jak se věci mají."

 „Sleduji je prostřednictvím systému CRM a z několika sestav mohu rychle zjistit, kdo si vede dobře a kdo nikoli. Podle toho je mohu ocenit nebo dále instruovat.

„Už se nám nestává, že bychom při odchodu obchodníka ztratili znalosti o zákaznících. Jakmile jeho místo zaujme nový obchodník, může se velmi rychle seznámit se zákazníky.“

 „Když se účastním schůzek se zákazníky, nemusím se jich ptát na věci, které již sdělili obchodníkovi. Všechny potřebné informace si před schůzkou vyhledám v systému Microsoft Dynamics CRM. Na schůzce jsem pak v obraze a mohu vystupovat jako důvěryhodný obchodní ředitel, před zákazníky i před svými obchodníky.“

Microsoft Dynamics CRM nabízí s moduly Prodej, Marketing a Servis funkce a možnosti nejen k lepšímu zacílení nových zákazníků, ale také k péči o ty stávající ve smyslu nabídky těch správných služeb a produktů v tu správnou dobu. Samozřejmostí je řešení a eskalace servisních případů. Microsoft Dynamics CRM poskytuje uživatelům nástroje a informace, které potřebují k vytvoření uceleného (360°) pohledu na zákazníky, umožňuje udržovat zákaznické informace na jednom místě, plánovat aktivity u zákazníka a podporuje týmovou práci.

Pro Vaše obchodníky a manažery

Jednoduché uživatelské rozhraní, nástroje typu průvodců a těsná integrace s aplikacemi Microsoft Office – tím vším se Microsoft Dynamics CRM přizpůsobuje stylu práce vašich zaměstnanců.

  • Okamžité zahájení práce v dobře známém prostředí aplikace Microsoft Office Outlook, které pomáhá k rychlému přijetí a skutečnému využívání CRM řešení koncovými uživateli.
  • Větší možnosti pro uživatelepracovat s nástroji, které už dobře znají – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel a připravovat pracovní postupy (workflow) a sestavy bez pomoci IT oddělení s využitím intuitivních průvodců.
  • Uživatelské rozhraní založené na rolích, poskytující přístup k relevantním zákaznickým informacím a analýzám. Dostupné pro konkrétního uživatele jsou pouze informace a funkce, které potřebuje pro svou práci, resp., jež si určí.
  • Dostupnost informací o zákaznících odkudkoli, díky mobilnímu a off-line přístupu, který umožňuje využívat potřebné nástroje bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Pro Vaši společnost

Microsoft Dynamics CRM nabízí flexibilitu, co se týče možností jak implementovat a přizpůsobit vaše CRM řešení, aby co možná nejlépe vyhovovalo vašemu podniku.

  • Zjednodušení obchodních procesů díky transformaci zpracování opakovaných úloh ve společnosti do automatizovaného workflow, nyní použitelného i napříč různými systémy.
  • Podnikání v globálním měřítku s úplnou podporu různých jazyků, měn a časových pásem vám umožňuje využít naplno trendu globalizace a neztratit přehled o svých zákaznících.
  • Soulad mezi obchodními a IT cíli pomohou zajistit vestavěné nástroje pro přizpůsobení systému a rozšiřitelný datový model, který umožní vybudovat řešení, jež vyhovuje vašemu podnikání i lidem.
  • Měření úspěšnosti obchodních procesů díky silným analytickým nástrojům, které manažerům umožňují monitorovat zákaznické aktivity a přijímat kvalitnější rozhodnutí.