Microsoft Dynamics NAV

Když se řekne „Microsoft Dynamics NAV”

Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy (ERP, enterprise resource planning), který se snadno implementuje a používá, takže si jej uživatelé rychle osvojí. Na celém světě je nasazen u více než 100 000 firem, které v něm spravují účetnictví a finance, dodavatelsko-odběratelské vztahy a další provozní procesy. Je částí komplexního řešení pro firmy od společnosti Microsoft, které pomáhá firmám růst a k dosažení vyšší produktivity. Začít můžete v rozsahu, který potřebujete právě teď. Následně snadno přidávat funkce nebo uživatele s tím, jak se vaše firma bude měnit a růst. Systém zprovozníte velmi rychle, ať už v cloudu, nebo na vlastních serverech – volba je na vás.

Vize vašeho podnikání je výsledkem vašeho soustředěného úsilí. Microsoft Dynamics NAV Vám pomůže Vaši vizi proměnit ve skutečnost s řešením, které vám zajistí kontrolu a pohled do dění uvnitř vaší firmy, jakož i schopnost přijímat inteligentní rozhodnutí s pozitivním dopadem na vaše marže a zlepšování peněžních toků – což v konečném důsledku ovlivňuje růst vašeho podniku.

Inovativní informační systém s tradicí

Od roku 1983 pro vás Microsoft Dynamics NAV zajišťuje funkčnost, výkon i snadné používání, které pomáhá na cestě k úspěchu mnoha různým společnostem po celém světě. Celková funkčnost usnadňuje adaptaci a spojení s řešeními od nezávislých prodejců softwaru (ISV), aplikacemi z jiných oborů, a technologií od Microsoftu, kterou již v organizaci využíváte.

Ať už vyrábíte software, nabízíte služby nebo prodáváte zboží, spoléháte se při tom na své zaměstnance a ti se zase spoléhají na nástroje, které jim poskytujete pro vykonávání procesů a úkolů, které se vztahují k jejich pracovní roli. Celá řada společností se dostane do zlomového bodu, kdy právě ty nástroje a systémy, které podpořily jejich počáteční růst, znemožňují nadále reagovat pružně – třeba na základě tvrdých dat a informací – a další vývoj firmy vyloženě brzdí.

S tím, jak se vaše podnikání rozšiřuje a narůstá jeho složitost, potřebujete více než jen základní účetnictví, řízení skladových zásob a reporty, které umožňují pouze zpětný pohled na výslednici. Potřebujete ucelené řešení pro řízení firmy, které využívá nejnovější inovace, od cloud computingu až po využití mobilních zařízení nebo propojení se sociálními sítěmi. Takové, které můžete provozovat bez dalšího zvyšování zátěže svých zaměstnanců a ohrožení peněžních toků. Správná řešení pro řízení firmy mohla být v minulosti nedostupná a jejich nasazení složité. Nyní přichází doba, že i malým a středně velkým firmám se nabízí možnosti a prostředky, navíc za přijatelnou cenu, které byly doposud doménou velkých korporací.

Proč společnosti zavádějí nová řešení pro řízení firmy?

54 %

Integrace procesů

50 %

Řešení problémů s objednávkami

50 %

Zastaralý hardware a software

38 %

Odstranění duplicit a chyb v datech

Efektivní podnikání

Microsoft Dynamics NAV přináší vaší společnosti hodnotu třemi důležitými způsoby:

  1. Zvyšováním produktivity a tvorbou nových metod kontroly nákladů můžete zvyšovat návratnost investic (ROI) současně s růstem ziskovosti.
  2. Microsoft Dynamics NAV Vám nabízí kompatibilitu s ostatními technologiemi, které již v rámci organizace používáte, čímž snižujete celkové náklady vlastnictví (TCO).
  3. Dosáhnete maximalizace užitku z investic do technologií, zejména nechcete-li (či nepotřebujete-li) rozsáhlou IT infrastrukturu.

Nezáleží na tom, jestli si vyberete model nasazení v místě nebo hostovaný model, naše společnost Vám pomůže v rychlém rozjezdu pomocí nástrojů ke zrychlení instalace, nastavení a rozšíření základních funkcionalit i migrace dat ze stávajících systémů.

Zvýšení kontroly Vašeho podniku

Zvýšená kontrola znamená, že vidíte, jak si váš podnik stojí – jde o to, že váš systém popohání rozhodovací procesy a umožňuje zaměstnancům být aktivní a produktivní. Řešení Microsoft Dynamics NAV zaručuje, že ti správní lidé ve vaší organizaci přijímají správná rozhodnutí. A přináší vám pohled potřebný ke sledování obchodní výkonnosti ze všech možných hledisek – od pracovní doby zaměstnanců a zdrojů až po zásoby a vyřizování objednávek.

Známé prostředí a jednoduché učení

Jednoduchost je základním rysem produktu Microsoft Dynamics NAV. Snadno se učí a ještě snadněji používá, protože funguje podobně jako další známé technologie společnosti Microsoft, s kterými spolupracuje, např. Microsfot Office. Microsoft Dynamics NAV funguje podle vás, takže vám i vašim zaměstnancům usnadňuje přijímání lepších rozhodnutí a dosahování vyšších výkonů. Jednoduchost je zabudována do každého aspektu vaší pracovní zkušenosti – od nákupu a nasazení až po průběžnou údržbu a aktualizace.

Role Center v rámci produktu Microsoft Dynamics NAV poskytuje pohledy na data podle jednotlivých rolí a podává informace, které jsou pro roli daného uživatele nejdůležitější, takže si lidé mohou zorganizovat práci a určit priority, tedy ihned být produktivní.

Zefektivnění finančních postupů
Intuitivní rozhraní RoleTailored poskytuje personalizovaný přístup k informacím a úkolům, které jsou pro vaši roli nejdůležitější – včetně klíčových finančních procesů. Máte-li okamžitý přístup k potřebným datům, můžete reagovat rychle a efektivně.
Přesný obraz finanční situace.
Zlepšete průhlednost financí pomocí integrovaných systémů, sdílených dat a specializovaných možností, které vám zajistí pohled do transakcí a vyúčtování.
Zajištění samoobslužných nástrojů pro výkaznictví a obchodních informací v reálném čase
Pomozte svým zaměstnancům v rychlém, informovaném rozhodování s využitím podložených obchodních informací a výrazně snížit neplánované požadavky na výkazy a jiné informace od oddělení IT.