Úpravy pro českou legislativu

Na rozdíl od předchozích verzí přináší Microsoft Dynamics NAV od verze 2013 R2 plnou podporu české a slovenské legislativy, což znamená, že nemusíte draze dokupovat moduly od Vašich současných dodavatelů tohoto informačního systému. Dále nemusíte ani hradit část ročního poplatku (BREP) za tyto moduly, což pro Vás může znamenat úsporu v řádu tisíců EUR ročně!

Tyto stránky popisují přehled České lokální funkcionality v informačním systému Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 CZ. Z předchozí verze systému byly převzaty funkcionality pro východní země a funkcionality pro Českou republiku. Dále byl systém doplněn o celou řadu nových funkcionalit pro podporu legislativních požadavků a místních zvyklostí českých firem.

Finance

 • Opravné účtování
 • Statutární informace o společnosti
 • Popisy účetních případů
 • Popisy položek hlavní knihy
 • Odsouhlasení finančního deníku
 • Interní účetní doklady
 • Účetní tiskové sestavy
 • Účetní schémata - rozšíření
 • Statutární výkazy
 • Klasifikace odvětví
 • Rozšířené účtování nedokončené výroby
 • Datum DPH
 • Zaokrouhlování DPH
 • Odložení DPH na prodejním dobropise
 • Výkaz DPH
 • Dodatečná hlášení DPH
 • Neodčitatelná DPH
 • Souhrnné hlášení
 • Registrace plátce DPH v jiné zemí
 • Institut nespolehlivého plátce
 • Směnný kurz pro DPH
 • Identifikátor DPH
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Tiskové sestavy DPH
 • Uzávěrkové operace
 • Vyrovnání věcných položek
 • Aktualizace směnného kurzu

Majetek

 • Daňové odpisy dlouhodobého majetku
 • Výpočet odpisů
 • Přerušení odepisování
 • Účtování o pořízení majetku
 • Účtování o vyřazení majetku
 • Různé typy účtování vyřazení a údržby
 • Klasifikace dlouhodobého majetku
 • Historie majetku
 • Spotřeba zboží na údržbu majetku
 • Tiskové sestavy dlouhodobého majetku

Banky

 • Nastavení bankovního styku
 • Výchozí bankovní účet společnosti
 • Prodejní doklady a bankovní účty
 • Nákupní doklady a bankovní účty

Pokladny

 • Řízení hotovosti

Pohledávky a závazky

 • Zápočty
 • Funkce více úrokových sazeb
 • Přepočet pohledávek a závazků
 • Více účtů pohledávek a závazků
 • Mazání zaúčtovaných dokladů
 • Odsouhlasení pohledávek a závazků
 • Opravné prodejní doklady
 • Opravné daňové doklady pro skonto včetně DPH
 • Aktualizace Ares
 • Šablony dodavatelů
 • Nový design výstupních dokladů

Zálohové platby a faktury

 • Zálohové platby
 • Daňové doklady
 • Čerpání zálohové faktury
 • Nástroj pro provázání zálohové faktury a konečného dokladu
 • Výstupní a interní doklady

Intrastat

 • Nastavení modulu Intrastat
 • Účtování transakcí pro Intrastat
 • Příprava deníku Intrastat
 • Podání hlášení Intrastat

Zásoby

 • Rozšíření poplatků za zboží
 • Účto skupiny v objednávkách transferu
 • Účtování zaokrouhlení v zásobách
 • Odsouhlasení zásob proti účetnictví
 • Rozšíření přípravy fyzické inventury
 • Skladové účetní doklady
 • Doklady fyzické inventury

Obecné

 • Rozšířené uživatelské kontroly
 • Rozšíření číselných řad
 • Drobné legislativní funkce a osvědčené postupy