Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Banky

Tuzemské bankovnictví

Tato funkce zajišťuje vyšší efektivitu a zabraňuje uživateli dělat chyby při zadávání údajů o bankovním účtu zákazníků a dodavatelů tím, že ukládá bankovní informace a eliminuje potřebu údaje vždy znovu zadávat. Taková funkce je zapotřebí, zvláště když jsou bankovní transakce prováděny elektronicky.

Nastavení bankovního styku

Nové Nastavení bankovního styku zavádí:

  • Obecné informace - přiřazení k číslu bankovního účtu
  • Číslování - platební příkazy, bankovní výpisy
  • Nastavení pro import a Export dat
  • Informace pro účtování a párování

Nová pole jsou doplněna na Bankovní účet, Bankovní účet zákazníka a Bankovní účet dodavatele.

Výchozí bankovní účet společnosti

Kód výchozího bankovního účtu je doplněn do Informací o společnosti.

Prodejní doklady a bankovní účty

Je docela běžné, že společnosti mají několik bankovních účtů vedených v několika bankovních institucích za účelem snížení nákladů finančních transakcí. Proto Microsoft Dynamics NAV musí umožnit uživatelům vybrat preferovaný bankovní účet, který má být vytištěn na prodejních dokladech.
Výběr Kódu bankovního účtu byl přidán do prodejních dokladů a informace z vybraného bankovního účtu jsou přenášeny do prodejní hlavičky.
Byla přidána další pole pro identifikaci platby do prodejní hlavičky (specifický symbol, variabilní symbol, konstantní symbol, atd.). Tyto informace jsou během účtování přenášeny do zaúčtovaného dokladu a položky zákazníka. To následně umožňuje přesné párování plateb na faktury.

Nákupní doklady a bankovní účty

Je docela běžné, že dodavatelé mají několik bankovních účtů vedených v několika bankovních institucích. Proto musí Microsoft Dynamics NAV umožnit uživatelům vybrat bankovní účet dodavatele, který má být použit pro platbu.
Výběr Kódu bankovního účtu dodavatele byl přidán do nákupních dokladů a informace z vybraného bankovního účtu dodavatele jsou přenášeny do nákupní hlavičky.
Byla přidána další pole pro identifikaci platby do nákupní hlavičky (specifický symbol, variabilní symbol, konstantní symbol, atd.). Tyto informace jsou během účtování přenášeny do zaúčtovaného dokladu a položky dodavatele. To umožňuje použití těchto informací pro návrhy plateb a pozdější párování.