Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Pokladny

Řízení hotovosti

Funkcionalita pokladen a pokladních dokladů umožňuje definovat pokladní účty a pokladny pro fyzický příjem a výdej peněz. Pro pokladny je možné nastavit samostatné číselné řady příjmových a výdajových dokladů. Lze předdefinovat různé typy pokladních případů pro zjednodušení zadávání dokladů. Dále je možné nastavit uživatele zodpovědného za pokladnu a tuto zodpovědnost předávat mezi uživateli pokladny.

Pokladny obsahují mimo jiné následující funkcionality:

  • Nastavení pokladen, uživatele pokladny
  • Příjmové a výdajové doklady a jejich účtování
  • Pokladní případy používané jako šablony obvyklých účetních případů
  • Vyrovnání plateb s položkami zákazníků a dodavatelů
  • Vyrovnání plateb se zálohovými fakturami
  • Výstupní doklady (Příjmový pokladní doklad, Výdajový pokladní doklad)
  • Inventarizace pokladny, výčetky pokladny
  • Sestavy (Inventarizace pokladny, Výčetky pokladny, Pokladní kniha, Kniha pokladního účtu a Předání pokladny)

Karta pokladny obsahuje základní údaje o pokladně, jako jsou číslo, měna, kontaktní údaje apod. Dále obsahuje nastavení pro účtování, definice pro kontroly a limity a přednastavení číselných řad pro pokladní doklady.

Pokladní doklady jsou příjmové nebo výdejové a mohou být v různých měnách dle pokladny. Doklady dále umožňují vydání, účtování a tisk výstupních dokladů.

Z řádků pokladního dokladu lze spustit funkci Vyrovnat položky, která umožňuje vybrat položky zákazníků nebo dodavatelů k vyrovnání. Obdobně jsou k dispozici funkce pro vyrovnání se zálohovými fakturami.