Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Zásoby

Rozšíření poplatků za zboží

Tato funkce umožňuje nastavit a kontrolovat použití poplatků za zboží v prodeji a nákupu.

Umožňuje nastavit následující možnosti:

  • Přiřadit poplatek za zboží pouze v oblasti prodeje nebo pouze v oblasti nákupu.
  • Zakázat přiřazení k různým zdrojovým řádkům - řádek příjemky, řádek příjmu transferu, řádek dodávky vratky, řádek prodejní dodávky, řádky příjemky vratky.
  • Zkontrolovat, zda poplatek za zboží je přiřazen při účtování dodání nebo příjmu.

Účto skupiny v objednávkách transferu

České účetní standardy vyžadují, aby transfery mezi skladovými lokacemi byly účtovány s předepsaným Účtem adjustace zásob odlišným od ostatních účtování v deníku zboží.
Do objednávek transferu byla doplněna pole pro obecné obchodní účto skupiny pro účtování dodávky a příjmu. Tato funkcionalita umožnuje účtovat různé objednávky transferu s různým Nastavením obecného účtování, tj. i s nastavením různým od účtování v deníku zboží.

Do nastavení tras transferu byla doplněna pole pro obecné obchodní účto skupiny pro účtování dodávky a příjmu. Toto nastavení je automaticky kopírováno do objednávky transferu na základě použité trasy transferu.

Účtování zaokrouhlení v zásobách

Účet zaokrouhlení v zásobách umožňuje zaúčtovat všechny náklady ze zaokrouhlení na jiný finanční účet než je účet adjustace zásob. Tato funkce umožňuje zaúčtovat částky zaokrouhlení na jiný účet než původní pořizovací cenu.

Odsouhlasení zásob proti účetnictví

Matice odsouhlasení zásob proti účetnictví byla rozšířena o nové finanční účty v českém účtování o zásobách - účet zaokrouhlení zásob a účty změny stavu zásob nedokončené výroby.

Rozšíření přípravy fyzické inventury

Pro dodržování účetních standardů vyžadují společnosti odlišení účtování mank a přebytků v rámci fyzické inventury. Díky nastavení výchozích šablon skladového pohybu pro tyto pohyby zásob v Nastavení zásob může uživatel snadno změnit Obecnou obchodní účto skupinu v závislosti na typu pohybu zásob.

Společnosti potřebují odlišit účtování inventarizačních pohybů zásob stejného zboží (např. mít jiné účtování pro manka v limitu a jiné pro manka nad limit). Pomocí funkce pro rozdělení řádku deníku fyzické inventury je možné připravit více řádků pro zaúčtování jednoho původně navrženého.

Skladové účetní doklady

Uživatelé provádějí výdeje, příjmy, převody a přecenění zásob. Musí mít pro tyto operace možnost tisknout doklady, které splňují zákonné požadavky.
Uživatelé také chtějí tisknout doklady pro již zúčtované operace zásob.

Z výše uvedených důvodů tato funkce poskytuje následující sestavy:

  • Sestava Pohyb zásob se používá k tisku dokumentů z deníků zboží.
  • Sestava Zaúčtovaný doklad zásob se používá k tisku zaúčtovaných operací zásob.

Doklady fyzické inventury

Na konci období uživatelé provádějí fyzickou inventuru, aby sladili skutečnou (fyzickou) hodnotu zásob s hodnotou registrovanou v systému. V rámci tohoto procesu potřebuje účetní oddělení archivovat inventarizační doklad obsahující zaúčtované hodnoty se jmény zástupců společnosti, kteří potvrdí svým podpisem, že množství a částky uvedené v tomto dokumentu odpovídají fyzicky přítomnému množství na lokacích zásob.

Z výše uvedených důvodů poskytuje funkce následující sestavy:

  • Seznam fyzické inventury - používá se k tisku dokumentů z deníku fyzické inventury (stávající sestava byla vylepšena)
  • Doklad o fyzické inventuře - používá se k tisku zaúčtované fyzické inventury