Novinky v Microsoft Dynamics NAV 2013

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV 2013 přináší celou řadu důležitých inovací. Z pohledu výkonu a vývojového prostředí pro oborová řešení je také velice důležitý přechod na třívrstvou architekturu. Inovované je i uživatelské prostředí, které přináší styl známý z produktů Office.

Inovovaná třívrstvá architektura

Microsoft Dynamics NAV využíval do verze 5.0 tzv. dvouvrstvou architekturu, kdy na jedné straně byla klientská aplikace, se kterou pracují uživatelé, a na straně druhé serverová část. Od verze 2009 se mezi tyto dvě vrstvy vřadil i aplikační server coby vrstva spravující aplikační logiku. To na první pohled pro koncového uživatele nic zásadního nepřináší, protože i nadále pracuje se svojí klientskou aplikací. Ve skutečnosti jde však o zcela zásadní změnu, která otevírá bezpočet možností v oblasti integrace s dalšími informačními systémy, nasazení Business Intelligence nástrojů, ať již v kombinaci s Microsoft Excel 2013 anebo SharePointem. V neposlední řadě otevírá nové možnosti pro vývojáře oborových řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV. Teď však celá třívrstvá architektura prošla výraznými změnami, které vedly k zrychlení práce s klientskou aplikací. Uživatelé tak kromě bezpočtu nových funkcí nebo možnosti ještě snadněji pracovat v Excelu s daty z Dynamics NAV získávají ještě navíc další velice podstatnou výhodu – vyšší výkon, a to zejména v případě, kdy Dynamics NAV zpracovává velké množství dat. Výhodu pocítí i administrátoři, protože veškeré změny v Dynamics NAV se provádějí pouze jednou, a to na serveru, a klientská aplikace je pak přejímá automaticky, aniž by bylo nutné ji přeinstalovávat.

Elektronická fakturace

V současnosti se 99% faktur na straně dodavatele vytváří pomocí počítače a na straně příjemce opět pomocí počítače zpracovává. Moderní bezpapírová výměna dokladů se zákazníky nebo partnery Formáty PDF, XML, ISDOC (formát elektronické fakturace v ČR ) Elektronický podpis nastavitelný v systému Ruční i automatické odesílání e-mailem nebo dalšími komunikačními kanály (TCP, uložení na disk, atd.)  lze připojit libovolné elektronické přílohy (dodací listy, certifikáty atd.)

Hlavní přínosy elektronické fakturace:

 • Automatizuje a zrychluje ruční procesy
 • Šetří naše lesy
 • Šetří náklady na poštovné

Nová správa dimenzí

Přepracované Dimenze a účtování přinesly vyšší výkonnost systému, minimalizovalo se zamykání uživatelů při účtování dokladů a výrazně byl snížen počet záznamů položek v databázi.

Řízení projektů a servisu

Řízení projektů a servisu bylo doplněno o pracovní výkazy, které umožňují jednoduché zadávání a schvalování odvedené práce. Díky dostupnosti všech informací o nabídkách a poptávkách jednotlivých položek mají uživatelé lepší přehled a kontrolu nad kalkulacemi rozpracovaných projektů a servisních zakázek.

Nové funkčnosti

 • Nákladové účetnictví
 • Cash-flow
 • Vylepšení plánování zásobování
 • Vizualizace zásob
 • Montáže
 • Rapid Start Services
 • Vylepšení projektů
 • Vylepšení sestav
 • Excel Add-in, integrace Query
 • Přepracování zamykání  tabulky věcných pol.
 • Přepracování dimenzí
 • Vizualizace Business grafy
 • Časové grafy (Timeline)
 • Pracovní výkazy

Nové technologie

 • SharePoint klient
 • Grafy a vizualizace
 • Podpora Windows Azure
 • Web klient
 • Microsoft Office 365
 • Query
 • Odata
 • Unicode
 • Autentizace a bezpečnost
 • Vývojové prostředí
 • Reporting
 • Open XML
 • Vylepšení Pages a XML portů
 • Přepracování COM a .NET

Prognózy Cash flow

Nástroj pro predikci a řízení likvidity společnosti prostřednictvím prognóz peněžních příjmů a výdajů v čase. Umožňuje analyzovat cashflow a velmi rychle a snadno reagovat na vzniklou finanční situaci. Tento modul přináší lepší přehled o stavu Vaší firmy z hlediska toků hotovosti, aktuální výši pohledávek a závazků, očekávaných pohybů na bankovních účtech a ostatních předpokládaných finančních příjmech a výdejích. Máte možnost sledovat cashflow jak z krátkodobého tak dlouhodobého pohledu a modelovat v čase předpokládanou situaci prostřednictvím více variant prognóz. Ve formě přehledných grafů je potom možné informace o cashflow zobrazit v úvodním panelu uživatele.

Odkud se získávají data pro Cash flow?

 • Ze závazků a pohledávek
 • Z objednávek
 • Z bankovních účtů
 • Z rozpočtů
 • Z manuálních vstupů (zápisů kompetentního uživatele)

Výstupy z Cash flow:

 • Účetní schémata
 • Grafy
 • Sestavy

Nákladové účetnictví

pomáhá analyzovat rozpočtované a aktuální náklady provozů, oddělení, výrobků a projektů z hlediska profitability vaší společnosti. Náklady je možné přidělit na různá nákladová střediska a objekty. Můžete synchronizovat informace o výdajích s hlavní knihou. Okamžitě je tak možné identifikovat odchylky skutečných nákladů od rozpočtovaných a díky tomu rychle zakročit.

Zpracování nákladů:
 • Přenos položek z finančního účetnictví
 • Zadání a zaúčtování interních poplatků, příspěvků a rozdělení v denících nákladového účetnictví
 • Předdefinování pravidel pro rozdělování nákladů na kartách rozdělení nákladů a dávkové zpracování
 • Rozpočtování nákladů a převod položek rozpočtovaných nákladů na skutečné položky
 • Možnost zrušit operace v nákladovém účetnictví.

Vyhodnocování

 • Účetní schémata
 • Sestavy

Montáže

Montáže slouží k jednoduchému vytvoření hotového výrobku z jednotlivých komponent nebo také k sestavení sady z prodávaného zboží.

Jak montáže fungují a komu jsou určeny?

Jednoduché "konverzní" procesy, které nevyžadují složité nastavení a údržbu Dodávky produktů vytvářených kombinací komponent v jednoduchých postupech (montáž, jednoduchá výroba a kompletace) Malý podíl práce ve výrobě, který se skládá z několika málo jednoduchých operací. Potřeba jednoduché obsluhy s minimálním nastavováním, pro zaměstnance bez odborného vzdělání ve výrobním inženýrství bez potřeby pokročilých výrobních modulů.

Plánování zásob

Verze Microsoft Dynamics NAV 2015 má hned dvě nové možnosti plánování zásob. Plánování dle časového období a plánování dle události.

Dle časové osy

Zobrazuje všechna období, se změnami i beze změn. Otevře novou stránku pro zobrazení detailů pro jeden řádek. Neobsahuje návrhy plánování.

Dle události

Zobrazuje pouze období se změnami, lepší a efektivnější pohled Poskytuje stromový rozpad řádků, takže se můžete prohlédnout detaily na téže stránce. Může obsahovat návrhy plánování, zobrazuje dostupnost zboží po dokončení plánování.

Automatický banovní styk

Komfortní zpracování bezhotovostních plateb formou platebních příkazů a bankovních výpisů. Automatizovaný návrh platebních příkazů dle zadaných kritérií Podpora přímého tisku a exportu platebního příkazu do souboru Podpora importu bankovního výpisu ze souboru i možnost ručního zadání výpisu Automatický návrh párování plateb na položky saldokonta dle nastavených kritérií Podpora cizích měn a více bankovních účtů

Zápočty

Komfortní zpracování vzájemných zápočtů pohledávek a závazků - Pro Zákazníky a Dodavatele propojené přes Kontakt -  Evidence historie účtovaných zápočtů - Podpora cizích měn 

Pohodlný návrh pohledávek a závazků k započtení Jednoduché vytváření Dohody o zápočtu