Dne 5. 10. 2015 Microsoft vydal novou verzi Microsoft Dynamics NAV 2016 v češtině. 

Windows
UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA PLOŠE, WEBOVÉ, PRO TABLETY A NOVĚ I PRO TELEFONY

Největším přínosem v podobě klientů přinesla verze v možnosti práce na mobilním telefonu. Mobilní klient je velmi dobře ergonomicky zpracovaný a mnohdy nepůsobí, že je součástí velkého ERP systému.

CRM Online
PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE S MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE

Řešení out-of-the-box výrazně usnadňuje práci firmám při používání Microsoft Dynamics CRM a NAV souběžně.

Azure
POSÍLENO ZKUŠENOSTMI Z AZURE, PŘIROZENÁ PRÁCE S AZURE SQL.

Spolupráce s Office má jít ještě dále a má být posílena zkušenostmi z Office 365. Údajně bude také zdokonalená spolupráce Microsoft Dynamics NAV a Power BI.

Workflow
UMOŽŇUJE AUTOMATIZACI PROCESŮ. RYCHLÉ PŘIZPŮSOBENÍ AUTOMATIZACE PROSTŘEDNICTVÍM UDÁLOSTÍ PŘÍMO V SYSTÉMU.

Pracovní postupy v Microsoft Dynamics NAV chyběli a dlouho byly ze strany uživatelů očekávány. Jisté náznaky této funkcionality jsou již ve verzi 2015. Ve verzi 2016 se však můžeme údajně těšit na masivní změny (pracovní postupy mají fungovat v podobném duchu jako používá Microsoft Dynamics CRM).

Funkcionalita
PŘEDKONTACE (NÁHLED JAK SE DOKLAD ZAÚČTUJE), ODKLADY PLATEB

Nová verze přinese propojení s Azure SQL. Nebude již tedy potřeba, zabývat se serverem či virtuálním serverem s SQL.

Office 365
POSÍLENO ZKUŠENOSTMI Z OFFICE 365, PŘIROZENÁ SPOLUPRÁCE S OFFICE 365.
E-Everything
Možnost elektronické fakturace. OCR. Umožňuje také třetím stranám přidat vlastní datové zdroje

E-Everything bude schopné pokrýt kompletní proces elektronické fakturace včetně OCR (Elektronického rozpoznávání znaků). Také bude schopné umožnit třetím stranám přidat do systému vlastní zdroj dat.

Vývoj
DOSTUPNÁ AUTOMATIZOVANÁ TESTOVACÍ SADA PRO PARTNERY. NOVÁ VERZE SYSTÉMU KAŽDÝ ROK, AKTUALIZACE KAŽDÝ MĚSÍC

Microsoft dodává svým partnerům tzv. Test automation suite. Ročně dodává novou verzi systému a na měsíční bázi aktualizace. To znamená průlomová událost ve vývoji systému, protože každý partner se může zapojit do testu aplikace.

Česká verze navíc obsahuje:

  • Elektronické bankovnictví – sladění standardní a CZ funkcionality.
  • Výkaz přenesení daňové povinnosti doplněný o legislativu 2015.
  • Zjednodušení uživatelského rozhraní (povinná pole, automatické doplňování pole Číslo dokladu, atd.) bylo doplněno i do CZ funkcionalit.
  • Rozšíření statistických informačních oken (factboxů) – karty zákazníka a dodavatele doplněny o informace o zálohách.
  • Montážní zakázky – doplněna výchozí obecná obchodní účto skupina tak, aby ji uživatel nemusel ručně .
  • Byla doplněna možnost elektronické komunikace přes proxy server.