Microsoft Dynamics Business Central

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics Business Central (dříve Microsoft Dynamics NAV nebo také Navision) je připraven pro podporu řízení celé Vaší firmy. Získáte tak on-line přehled nad hospodařením Vaší firmy, komplexní účetní agendu, řízení výroby, plánování nákupu včetně predikce, řízení obchodního řetězce (CRM), zákaznický servis, řízení projektů a propojení jednotlivých procesů napříč firmou

SPRÁVA FINANCÍ

 • Hlavní kniha

 • Rozdělení

 • Rozpočty

 • Účetní schémata

 • Konsolidace

 • Základní podpora jazyka XBRL

 • Změnový protokol

 • Prognóza cashflow

 • Pojišťovnictví

 • Údržba

 • Dlouhodobý majetek

 • Reklasifikace

 • Bankovní správa

 • Více měn

 • Odsouhlasení bankovního účtu

 • Správa plateb

 • Centra zodpovědností

 • Mezipodniková zaúčtování

 • Zaúčtování nákladů

 • Vytváření vlastních sestav pomocí podrobných průvodců

 • Sledování trendů a souvislostí

 • Zlepšení spolupráce a sdílení znalostí

Více zde

SPRÁVA FINANCÍ

Obecné
Dlouhodobý majetek
Řízení hotovosti
Česká legislativa

Obecné

Účetní schémata

Představuje výkonný nástroj pro finanční výkaznictví, který může pomoci účetním a finančním analytikům extrahovat nejdůležitější podniková data z účtové osnovy, rozpočtů, účtů peněžních toků a typů nákladů do finančních výkazů, pomocí kterých lze efektivně sledovat stav firmy a které mohou poskytovat cenný vstup pro vedoucí pracovníky firmy s rozhodovací pravomocí. Můžete si vybrat účty, které chcete sledovat a pro které chcete vytvářet výkazy, změnit pořadí účtů a kombinovat údaje různými způsoby, nastavit sloupce, které chcete vytisknout, změnit popis účtů a doplnit je o poznámky. Kromě toho můžete provádět jednoduché výpočty na základě údajů, které jste vybrali na listu účetních schémat, porovnat aktuální údaje s historickými údaji a s rozpočty.

Rozdělení

Umožňuje rozdělit věcné položky (účetní zápisy) na kombinace účtů, oddělení a projektů s využitím klíčů rozdělení podle částek, procenta nebo množství.

Základní věcné položky (účetní zápisy/hlavní kniha)

Tato granule zahrnuje všechny základní funkce nutné pro založení společnosti a zaúčtovávání pro věcné položky, účtové osnovy, finanční deníky, přehledy DPH pro finanční úřady, opakované deníky a kódy zdrojů. Zahrnuje také:

 • Aplikace pro interní a externí výkaznictví

 • Službu RapidStart Services for Microsoft Dynamics NAV

 • Schvalování prodejních a nákupních dokladů

 • Zaúčtovávání a vykazování v základní měně firmy

 • Zaúčtovávání a vykazování v další měně díky přidání granule Více měn

 • Funkce pro export dat z libovolného formátu do aplikace

 • Microsoft Word nebo Microsoft Excel® pomocí šablon stylů (CSS)

 • Funkce pro propojení na externí dokumenty

 • Dva jazyky – angličtina (USA) a jeden další

 • Nastavení archivace prodejních a nákupních dokladů

 • Zaúčtování na pozadí

Dokumenty a rozmazané Obchodní Men

Protokol změn

Umožňuje protokolovat uživatelské změny provedené v kmenových datech systému. Můžete zaznamenat všechny přímé úpravy dat, které uživatel provede v databázi, s výjimkou změn „pracovních dokumentů“, jako jsou deníky, prodejní objednávky a nákupní objednávky. Funkce protokolu změn umožňuje získat chronologický seznam všech změn v jakémkoli poli jakékoli tabulky (s výjimkou právě zmíněných „pracovních dokumentů“) a identifikovat uživatele, který provedl změny.

Rozpočty

Umožňuje pracovat s rozpočty na účtech věcných položek. Po vytvoření rozpočtu můžete vytisknout výsledovku, která ukazuje odchylky od rozpočtu v procentech. Můžete pracovat s více rozpočty najednou. Můžete například pracovat s rozpočtem 100 procent, 110 procent atd. Rozpočty se obecně zadávají na období pro příslušné účty věcných položek.

Konsolidace

Umožňuje konsolidovat společnosti v rámci systému. Společnosti mohou pocházet z jedné nebo několika různých databází. V této granuli také můžete importovat a exportovat finanční údaje. Pokud se používaná data načítají z několika řešení, použijte tuto granuli pouze v mateřské společnosti.

Prognóza Cashflow

Prognóza cashflow umožňuje získat předpovědi možného budoucího vývoje likvidity společnosti – hotovosti a dalších cenností. Skládá se ze dvou prvků – příjemek a výdajových dokladů hotovosti (peníze, jejichž příjem a výdej očekáváte) – a likvidních prostředků, které máte k dispozici. Tyto prvky vám společně ukazují přímou prognózu peněžního toku (cashflow).

Vnitropodnikové účtování

Umožňuje spravovat účetnictví pro více než jednu společnost ve stejném procesu účtování. Společnosti mohou být ve stejné nebo v jedné z několika různých databází. Můžete také odesílat doklady partnerským společnostem. Uživatelé mohou řídit tok zpracování dokumentů pomocí funkce doručené pošty / pošty k odeslání a transakce jsou dokončovány jako transakce finančního deníku nebo prostřednictvím pohledávek a závazků, což umožňuje používání měn a správné vyrovnání.

Centra odpovědnosti

Umožňuje nastavit zisková a nákladová střediska. Společnost může prodávat zboží s konkrétními cenami, které se vztahují k určitému centru odpovědnosti. Můžete nastavit vazbu uživatele na konkrétní centrum odpovědnosti tak, aby se zobrazily pouze doklady o prodeji a nákupu týkající se konkrétního uživatele. Uživatelé získají při zadávání dalších údajů, jako jsou například dimenze a kódy lokací, pomoc.

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví poskytuje efektivní způsob, jak řídit náklady společnosti tím, že umožňuje lépe proniknout do rozpočtových a skutečných nákladů na provoz, oddělení, produkty a projekty. Nákladové účetnictví synchronizuje informace o nákladech s věcnými položkami a poté tyto informace rozúčtuje do různých nákladových středisek a objektů. Tato granule zahrnuje:

 • Přenesení nákladů z věcných položek

 • Zadání a zaúčtování interních poplatků a rozdělení přímo do deníku nákladů nákladového účetnictví

 • Předdefinování pravidel rozúčtování fixních nákladů na karty rozúčtování nákladů a spuštění v dávkové úloze

 • Vrácení rozúčtování zpět

 • Vytváření nákladů rozpočtů a převádění položek nákladů rozpočtů na skutečné položky

usměvavý podnikatel

Dlouhodobý majetek

Základní dlouhodobý majetek

Umožní vám udržovat si přehled o dlouhodobém majetku, jako jsou budovy, stroje a zařízení. Můžete zde také zaúčtovat různé transakce dlouhodobého majetku: akvizice, odpisy, znehodnocení, zhodnocení a vyřazení. U každého dlouhodobého majetku můžete nastavit knihy odpisů s definovanými metodami a podmínkami pro výpočet odpisů. Můžete nastavit neomezený počet knih odpisů – tolik, kolik jich bude nutných ke splnění právních požadavků a pro daňové a vnitřní účetní účely. Tato granule je vhodná pro mezinárodní společnosti, které potřebují používat mnoho odpisových metod.

Základní dlouhodobý majetek

Umožní vám udržovat si přehled o dlouhodobém majetku, jako jsou budovy, stroje a zařízení. Můžete zde také zaúčtovat různé transakce dlouhodobého majetku: akvizice, odpisy, znehodnocení, zhodnocení a vyřazení. U každého dlouhodobého majetku můžete nastavit knihy odpisů s definovanými metodami a podmínkami pro výpočet odpisů. Můžete nastavit neomezený počet knih odpisů – tolik, kolik jich bude nutných ke splnění právních požadavků a pro daňové a vnitřní účetní účely. Tato granule je vhodná pro mezinárodní společnosti, které potřebují používat mnoho odpisových metod.

 
Data Cloud

Potřebujete informační systém, ale nemáte hardware?

Zajistíme Vám kompletní IT infrastrukturu prostřednictvím Microsoft Azure. Váš systém tak bude rychle připravený k bezprostřednímu používání a nemusíte řešit náklady na HW, serverovnu, IT specialisty, zabezpečení apod.

Man Hands On Keyboard

Co se bude dít po dokončení implementace?

Naše spolupráce po dokončení implementace nekončí. Budeme moc rádi, pokud Vám budeme moci nadále pomáhat v rozvoji Vaší firmy. Naši zákazníci se servisní smlouvou se mohou spolehnout, že nadále rozvíjíme znalost systému jejich zaměstnanců, pečujeme o legislativní soulad a navrhujeme další rozvoj a řešení dle vznikajících trendů a zkušeností.

Chcete růst a expandovat do více zemí?

Není problém. Podnikový systém Microsoft Dynamics NAV Vám umožňuje používat Vaše řešení v souladu s více než 42 legislativními i jazykovými vrstvami. Můžete tedy Vaše řešení rozvíjet a používat téměř po celém světě. Microsoft Dynamics NAV Vám také umožňuje evidovat neomezený počet společností (např. dceřiných firem) v rámci jednoho systému.

City Skyline

Kontaktujte nás

Vaše údaje byly v pořádku odeslány!