Microsoft Dynamics Business Central

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics Business Central (dříve Microsoft Dynamics NAV nebo také Navision) je připraven pro podporu řízení celé Vaší firmy. Získáte tak on-line přehled nad hospodařením Vaší firmy, komplexní účetní agendu, řízení výroby, plánování nákupu včetně predikce, řízení obchodního řetězce (CRM), zákaznický servis, řízení projektů a propojení jednotlivých procesů napříč firmou

SPRÁVA FINANCÍ

 • Hlavní kniha

 • Rozdělení

 • Rozpočty

 • Účetní schémata

 • Konsolidace

 • Základní podpora jazyka XBRL

 • Změnový protokol

 • Prognóza cashflow

 • Pojišťovnictví

 • Údržba

 • Dlouhodobý majetek

 • Reklasifikace

 • Bankovní správa

 • Více měn

 • Odsouhlasení bankovního účtu

 • Správa plateb

 • Centra zodpovědností

 • Mezipodniková zaúčtování

 • Zaúčtování nákladů

 • Vytváření vlastních sestav pomocí podrobných průvodců

 • Sledování trendů a souvislostí

 • Zlepšení spolupráce a sdílení znalostí

SPRÁVA FINANCÍ

Obecné

Účetní schémata

Představuje výkonný nástroj pro finanční výkaznictví, který může pomoci účetním a finančním analytikům extrahovat nejdůležitější podniková data z účtové osnovy, rozpočtů, účtů peněžních toků a typů nákladů do finančních výkazů, pomocí kterých lze efektivně sledovat stav firmy a které mohou poskytovat cenný vstup pro vedoucí pracovníky firmy s rozhodovací pravomocí. Můžete si vybrat účty, které chcete sledovat a pro které chcete vytvářet výkazy, změnit pořadí účtů a kombinovat údaje různými způsoby, nastavit sloupce, které chcete vytisknout, změnit popis účtů a doplnit je o poznámky. Kromě toho můžete provádět jednoduché výpočty na základě údajů, které jste vybrali na listu účetních schémat, porovnat aktuální údaje s historickými údaji a s rozpočty.

Rozdělení

Umožňuje rozdělit věcné položky (účetní zápisy) na kombinace účtů, oddělení a projektů s využitím klíčů rozdělení podle částek, procenta nebo množství.

Základní věcné položky (účetní zápisy/hlavní kniha)

Tato granule zahrnuje všechny základní funkce nutné pro založení společnosti a zaúčtovávání pro věcné položky, účtové osnovy, finanční deníky, přehledy DPH pro finanční úřady, opakované deníky a kódy zdrojů. Zahrnuje také:

 • Aplikace pro interní a externí výkaznictví

 • Službu RapidStart Services for Microsoft Dynamics NAV

 • Schvalování prodejních a nákupních dokladů

 • Zaúčtovávání a vykazování v základní měně firmy

 • Zaúčtovávání a vykazování v další měně díky přidání granule Více měn

 • Funkce pro export dat z libovolného formátu do aplikace

 • Microsoft Word nebo Microsoft Excel® pomocí šablon stylů (CSS)

 • Funkce pro propojení na externí dokumenty

 • Dva jazyky – angličtina (USA) a jeden další

 • Nastavení archivace prodejních a nákupních dokladů

 • Zaúčtování na pozadí

Protokol změn

Umožňuje protokolovat uživatelské změny provedené v kmenových datech systému. Můžete zaznamenat všechny přímé úpravy dat, které uživatel provede v databázi, s výjimkou změn „pracovních dokumentů“, jako jsou deníky, prodejní objednávky a nákupní objednávky. Funkce protokolu změn umožňuje získat chronologický seznam všech změn v jakémkoli poli jakékoli tabulky (s výjimkou právě zmíněných „pracovních dokumentů“) a identifikovat uživatele, který provedl změny.

Rozpočty

Umožňuje pracovat s rozpočty na účtech věcných položek. Po vytvoření rozpočtu můžete vytisknout výsledovku, která ukazuje odchylky od rozpočtu v procentech. Můžete pracovat s více rozpočty najednou. Můžete například pracovat s rozpočtem 100 procent, 110 procent atd. Rozpočty se obecně zadávají na období pro příslušné účty věcných položek.

Konsolidace

Umožňuje konsolidovat společnosti v rámci systému. Společnosti mohou pocházet z jedné nebo několika různých databází. V této granuli také můžete importovat a exportovat finanční údaje. Pokud se používaná data načítají z několika řešení, použijte tuto granuli pouze v mateřské společnosti.

Prognóza Cashflow

Prognóza cashflow umožňuje získat předpovědi možného budoucího vývoje likvidity společnosti – hotovosti a dalších cenností. Skládá se ze dvou prvků – příjemek a výdajových dokladů hotovosti (peníze, jejichž příjem a výdej očekáváte) – a likvidních prostředků, které máte k dispozici. Tyto prvky vám společně ukazují přímou prognózu peněžního toku (cashflow).

Vnitropodnikové účtování

Umožňuje spravovat účetnictví pro více než jednu společnost ve stejném procesu účtování. Společnosti mohou být ve stejné nebo v jedné z několika různých databází. Můžete také odesílat doklady partnerským společnostem. Uživatelé mohou řídit tok zpracování dokumentů pomocí funkce doručené pošty / pošty k odeslání a transakce jsou dokončovány jako transakce finančního deníku nebo prostřednictvím pohledávek a závazků, což umožňuje používání měn a správné vyrovnání.

Centra odpovědnosti

Umožňuje nastavit zisková a nákladová střediska. Společnost může prodávat zboží s konkrétními cenami, které se vztahují k určitému centru odpovědnosti. Můžete nastavit vazbu uživatele na konkrétní centrum odpovědnosti tak, aby se zobrazily pouze doklady o prodeji a nákupu týkající se konkrétního uživatele. Uživatelé získají při zadávání dalších údajů, jako jsou například dimenze a kódy lokací, pomoc.

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví poskytuje efektivní způsob, jak řídit náklady společnosti tím, že umožňuje lépe proniknout do rozpočtových a skutečných nákladů na provoz, oddělení, produkty a projekty. Nákladové účetnictví synchronizuje informace o nákladech s věcnými položkami a poté tyto informace rozúčtuje do různých nákladových středisek a objektů. Tato granule zahrnuje:

 • Přenesení nákladů z věcných položek

 • Zadání a zaúčtování interních poplatků a rozdělení přímo do deníku nákladů nákladového účetnictví

 • Předdefinování pravidel rozúčtování fixních nákladů na karty rozúčtování nákladů a spuštění v dávkové úloze

 • Vrácení rozúčtování zpět

 • Vytváření nákladů rozpočtů a převádění položek nákladů rozpočtů na skutečné položky

Dlouhodobý majetek

Základní dlouhodobý majetek

Umožní vám udržovat si přehled o dlouhodobém majetku, jako jsou budovy, stroje a zařízení. Můžete zde také zaúčtovat různé transakce dlouhodobého majetku: akvizice, odpisy, znehodnocení, zhodnocení a vyřazení. U každého dlouhodobého majetku můžete nastavit knihy odpisů s definovanými metodami a podmínkami pro výpočet odpisů. Můžete nastavit neomezený počet knih odpisů – tolik, kolik jich bude nutných ke splnění právních požadavků a pro daňové a vnitřní účetní účely. Tato granule je vhodná pro mezinárodní společnosti, které potřebují používat mnoho odpisových metod.

Základní dlouhodobý majetek

Umožní vám udržovat si přehled o dlouhodobém majetku, jako jsou budovy, stroje a zařízení. Můžete zde také zaúčtovat různé transakce dlouhodobého majetku: akvizice, odpisy, znehodnocení, zhodnocení a vyřazení. U každého dlouhodobého majetku můžete nastavit knihy odpisů s definovanými metodami a podmínkami pro výpočet odpisů. Můžete nastavit neomezený počet knih odpisů – tolik, kolik jich bude nutných ke splnění právních požadavků a pro daňové a vnitřní účetní účely. Tato granule je vhodná pro mezinárodní společnosti, které potřebují používat mnoho odpisových metod.

 
Data Cloud
Man Hands On Keyboard
City Skyline

Kontaktujte nás

 
 

©2019 by Navitec systems s.r.o.