top of page

Navitec Fidoo Bridge

Licenční podmínky a ceny

Navitec Fidoo Bridge (dále také jako "NFB) je cloudová služba, která je poskytována formou pronájmu v rámci ročního předplatného. Cena za pronájem je kalkulována dle počtu uživatelů Fidoo. Platba se provádí 1x ročně avšak počet uživatelů může objednatel měnit na měsíční bázi písemným sdělením na e-mailovou adresu helpdesk (at) navitec.cz.

 

Jedna licence je platná pro jednu společnost v Microsoft Dynamics 365 Business Central. V případě že objednatel provozuje Fidoo v podnikovém systému u více společností, tak je potřeba zakoupit licenci Navitec Fidoo Bridge pro každou společnost samostatně. Jednotková cena za uživatele se pro všechny firmy objednatele stanovuje podle licence s největším počtem uživatelů.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu pronájmu. Součástí ceny je také udržování souladu NFB s platnou českou účetní legislativou.

Níže uvedený ceník je platný do 31. 12. 2023.

Jednotková roční cena Navitec Fidoo Bridge pro 1-15 uživatelů

1 620 Kč bez DPH

za 1 uživatele/1 rok

Jednotková roční cena Navitec Fidoo Bridge pro 16-30 uživatelů

1 320 Kč bez DPH

za 1 uživatele/1 rok

Jednotková roční cena Navitec Fidoo Bridge pro 31-70 uživatelů

1 080 Kč bez DPH

za 1 uživatele/1 rok

Jednotková roční cena Navitec Fidoo Bridge nad 71 uživatelů

Individuálně

za 1 uživatele/1 rok

Kdy a jakým způsobem probíhá úhrada pronájmu?

Fakturace za službu Navitec Fidoo Bridge probíhá vždy v lednu na 1 rok dopředu. Pokud klient neuvede dopředu jinak, bude mu vystavena faktura na základě známého stavu licence z předchozího období. Po provedení úhrady faktury je klientovi předán licenční klíč pro následující období.

Jakým způsobem můžu komunikovat ohledně NFB s Navitec?

nejlépe písemně e-mailem přímo na zákaznický helpdesk. Adresa je helpdesk(at)navitec.cz

Jak se řeší situace kdy chceme v průběhu roku změnit počty uživatelů?

S tímto opět není problém. V případě, že potřebujete zvýšit či snížit počet uživatelů během roku, tak je nejefektivnější postup odeslání žádosti na servisní e-mail helpdesk(at)navitec.cz. Následně bude proveden přepočet nové licence dle zbývajícího počtu dní do výročí v lednu a vystavena faktura či dobropis. Podle toho zda budeme licenci navyšovat či snižovat. 

Pokud budeme v průběhu roku měnit počet uživatelů dojde k nějakému sjednocení termínů fakturace?

Ano. Fakturace je vždy platná k ročnímu výročí. Při nákupech či vratkách během roku jsou finance vypočítávány k ročnímu výročí v lednu.

 

Jak je řešena situace kdy se prostřednictvím nového nákupu dostaneme k zařazení do jiné cenové kategorie?

Při tvorbě faktur/dobropisů dochází vždy k přepočtu dle aktuálního počtu uživatelů. Přeřazení do jiných cenových kategorií probíhá automaticky bez nutnosti dalších informací od klienta.

Časté dotazy

bottom of page