top of page
nFlow.png

NavitecFlow | Elektronický oběh dokladů 

Chcete zbavit Vaši firmu zbytečného papírování? Probíhá Váš schvalovací proces složitě a s nejasným výsledkem? Pak je aplikace nFlow řešením, které Vám může pomoci a výrazně zjednodušit papírování a oběh dokumentů po firmě.

Co je NavitecFlow a jak funguje?
 • je aplikace řízení elektronického oběhu dokladů napříč firmou.

 • je provozováno na platformě Microsoft Dynamics.

 • poskytuje vysokou stabilitu díky provozu v rámci jedné platformy.

 • udržuje své uživatele informované.

 • je možné parametrizovat dle konkrétních požadavků zákazníka.

 • umožňuje přímo uživateli tvořit vlastní work flow.

 • obsahuje schvalování:

  • Nákupní žádanky

  • Nákupní objednávky

  • Nákupní faktury

  • Nákupní dobropisy

  • Obchodní smlouvy

 • S využitím agendy došlých dokladů docílíte automatizace příchozích e-mailů z doklady přímo do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vaše fakturantka tak nebude muset přecházet mezi systémem a mailem, ale bude mít všechny potřebné informace od dodavatelů na jednom místě.

 • V případě potřeby klienta lze připravit po předchozí analýze individuální work flow.

Nákupní žádanky

 

Nákupní žádanku může žadatel vytvořit na PC, mobilu, tabletu.

Žadatel nemusí znát detaily nákupu (dodavatele, katalogové číslo apod.). Stačí jen specifikace požadavku na nákup.

 

Nákupčí kompletuje žádanky a seskupuje podle dodavatele.

Schvalování probíhá formou notifikačních e-mailů odkudkoliv a komukoliv kdo se účastní schvalovacího procesu.

 

K žádance je možné přidat libovolné přílohy.

Online nákup
Žádanky

Nákupní objednávky

Schvalování objednávek může probíhat samostatně nebo ze žádanek.

Objednávka se do schvalování odešle jedním klikem v Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Jednotlivý schvalovatelé spolu mohou o objednávce komunikovat v rámci nFlow.

 

Schvalovatelé i nákupčí vidí celý proces schvalování a

 • kdo schvaloval

 • Kdo aktuálně schvaluje

 • Kdo bude dále schvalovat

 

Schvalovací proces i stanoviska jsou evidovány v protokolu o schválení.

Součástí schvalování jsou libovolné přílohy, které mohou schvalovatelé zobrazovat nebo přidávat.

Prodejní TV s plochou obrazovkou
Objednávky

Nákupní doklady od dodavatele

nFlow umožňuje schvalování dokladů zaslaných od dodavatele včetně evidence došlých dokladů

 • Nákupní faktury

 • Nákupní dobropisy

 • Nákupní zálohy

Stačí si zajistit emailovou adresu na kterou budou dodavatelé posílat doklady a zbytek zajistí nFlow.

 

nFlow umožňuje předat PDF doklad k automatickému vytěžení dat do služby Kofax.

 

Proces je automatizovaný. Vyžaduje jen revizi odpovědného zaměstnance před odesláním ke schválení.

 

Objednávka se do schvalování odešle jedním klikem v Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Jednotlivý schvalovatelé spolu mohou o objednávce komunikovat v rámci nFlow.

 

Schvalovatelé i nákupčí vidí celý proces schvalování a informace kdo schvaloval, kdo aktuálně schvaluje a kdo bude dále schvalovat.

 

Schvalovací proces i stanoviska jsou evidovány v protokolu o schválení.

 

Součástí schvalování jsou libovolné přílohy, které mohou schvalovatelé zobrazovat nebo přidávat.

Pracovní máma
Nákupní dodkady

Obchodní smlouvy

 

Týmové řešení obchodních smluv.

Od vzniku potřeby na vytvoření nové smlouvy až po její finalizaci a podpis můžou účastníci týmově připravovat, editovat a revidovat smlouvu.

 

O evidenci verzí se stará přímo Microsoft Word

 

nFlow umožňuje identifikaci týmu odpovědného za přípravu a akceptaci smlouvy.

Místní obchodní partneři
Obchodní smlouvy
bottom of page