Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Obecné

Rozšířené uživatelské kontroly

Tato funkce umožňuje uživatelům nastavit pomocí Nastavení uživatelů v kombinaci s novými Řádky nastavení uživatelů:

 • Přiřadit uživatele k zaměstnanci.
 • Nastavit filtr centra odpovědnosti hotovosti pro pokladní operace.
 • Kontrolovat data dokladu při účtování proti pracovnímu nebo systémovému datu.
 • Kontrolovat zúčtovací datum při účtování proti pracovnímu nebo systémovému datu.
 • Kontrolovat přístup k platebním příkazům - zkontrolovat povolené Bankovní účty pro platební příkazy (nastaveno v řádcích).
 • Kontrolovat přístup k bankovním výpisům - zkontrolovat povolené Bankovní účty pro bankovní výpisy (nastaveno v řádcích).
 • Kontrolovat bankovní účty povolené pro účtování.
 • Kontrolovat přístup k šablonám deníku - zkontrolovat povolené šablony pro všechny druhy deníků.
 • Kontrolovat hodnoty dimenzí povolené pro účtování (nastaveno v řádcích).
 • Kontrolovat skladové lokace povolené pro účtování zvlášť pro zvýšení množství a snížení množství.
 • Kontrolovat skladové lokace povolené pro vydání zvlášť pro zvýšení množství a snížení množství.
 • Kontrolovat použití šablon skladového pohybu při účtování v deníku zboží.
 • Povolit účtování do uzavřeného období.
 • Povolit dokončení projektu.
 • Povolit storno vyrovnání zboží.

Rozšíření číselných řad

Návaznosti číselných řad

Byla přidána nová tabulka Návaznost číselné řady. Tabulka obsahuje nastavení návazností číselných řad pro různé funkce systému:

 • Návazná číselná řada – jaká číselná řada má být použita v navázané aktivitě, když má zdrojový dokument zadanou číselnou řadu (např. objednávka vytvořená z poptávky, objednávka vytvořená z hromadné objednávky, apod.),
 • Číselná řada účtování – jaká číselná řada má být použita pro zaúčtovaný doklad, když má zdrojový dokument zadanou číselnou řadu (např. zaúčtovaný prodejní/nákupní doklad (faktura, dobropis) účtovaný z prodejního/nákupního dokladu (objednávka, objednávka vratky, faktura, dobropis), vydaná upomínka z upomínky, apod.),
 • Číselná řada dodávky – jaká číselná řada má být použita pro účtovanou dodávku, když má zdrojový dokument zadanou číselnou řadu (např. účtovaná prodejní dodávka z prodejní objednávky nebo faktury, dodávka transferu z objednávky transferu, apod.),
 • Číselná řada příjemky - jaká číselná řada má být použita pro účtovanou příjemku, když má zdrojový dokument zadanou číselnou řadu (např. účtovaná nákupní příjemka z nákupní objednávky nebo faktury, příjemka transferu z objednávky transferu, apod.),
 • Číselná řada dodávky skladu - jaká číselná řada má být použita pro dodávku ze skladu, když má zdrojový dokument zadanou číselnou řadu (např. dodávka ze skladu z objednávky transferu),
 • Číselná řada příjemky skladu - jaká číselná řada má být použita pro příjemku na sklad, když má zdrojový dokument zadanou číselnou řadu (např. příjemka na sklad z objednávky transferu).
Maska číselné řady

Nové pole pro strukturu masky číselné řady bylo přidáno do tabulky číselné řady, kde uživatel definuje poziční strukturu čísla generovaného v této číselné řadě. Tato funkce umožňuje jednodušeji vytvářet nové číselné řady pro nový fiskální rok a snižuje množství chyb.
Touto maskou je vytvořena nová číselná řada při použití nové funkce Generátor čís. řad z masky.

Drobné legislativní funkce a osvědčené postupy

K dispozici jsou drobné legislativní funkce a zvyklosti českých společností:

 • dimenze do položek DPH
 • kontrola DIČ
 • zákaz mazání karet
 • skupiny finančních účtů – více okruhové účetnictví
 • kontrola změn účto skupin - zákazník, dodavatel, zboží, bankovní účet
 • pole pro úplný popis - povinné pole na výstupních dokladech
 • zaúčtované skladové doklady nelze odstranit
 • kontrola výdejů v zásobách - časová posloupnost
 • nedělitelná měrná jednotka
 • šablony pro operace zásob – šablony skladových pohybů
 • povinné vrácení přesných nákladů ve výrobě
 • výchozí Obchodní účto skupina ve výrobě
 • rozšíření šablon zákazníka
 • nové pole Platnost nabídky na prodejních nabídkách a nákupních poptávkách
 • původní ID uživatele na prodejních / nákupních dokladech
 • kontrola salda ve finančním deníku - další volba pro vypnutí kontroly salda dle typu dokladu