Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ přináší změny a novinky v těchto oblastech:

Elektronická evidence tržeb (EET)

Správa certifikátů

Pracovní postup pro schvalování Českých dokladů

Náhled účtování pro České doklady

Cash Flow – doplnění Českých záloh

Došlé doklady pro České doklady

Pokladní doklady – funkce kopírovat doklad

Intrastat

Report Položky dokladu – pokrytí České lokalizace

Podpora legislativy a zvyklostí Českých firem

Byly doplněny nebo zaktualizovány legislativní funkce Elektronická evidence tržeb (EET) a Intrastat CZ.

Sladění Českých funkcionalit s celosvětovým standardem

Byly sladěny funkcionality Cash Flow, Došlé doklady a Report Položky dokladu.

Zjednodušení

Byly doplněny funkcionality Náhled účtování pro CZ doklady, Workflow pro schvalování CZ dokladů a funkce kopírovat pokladní doklad.

Technologie

Vytvořena Správa certifikátů pro zabezpečení komunikace s externími systémy.

EET

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • Byla doplněna funkcionalita Elektronické evidence tržeb (EET), která umožňuje odesílání každé hotovostní prodejní transakce na státní správu. 
 • V okamžiku platby se automaticky odešle pomocí internetového spojení datová zpráva na server Finanční správy. 
 • Server pošle zpět zprávu s jedinečným kódem, který je vytištěn na doklad zákazníkovi. Funkcionalita umožňuje jak on-line, tak off-line režim v případě výpadku spojení.

Správa certifikátů

 • Správa certifikátů je nový obecný modul pro správu bezpečnostních certifikátů sloužících pro komunikace a integrace s dalšími aplikacemi a webovými službami. 
 • Elektronická evidence tržeb (EET) využívá tento modul pro komunikaci se systémem Finanční správy.
Správa certifikátů
Pracovní postup

Pracovní postupy (workflow)

Byla doplněna funkcionalita Workflow pro schvalování v:

 • Pokladních dokladech
 • Bankovních výpisech a příkazech
 • Zápočtech
 • Prodejních a nákupních zálohách

Náhled účtování

Doplněna funkce Náhled účtování ("účtování na zkoušku") do:

 • Prodejních a nákupních záloh
 • Pokladních dokladů
 • Zápočtů
Náhled účtování
Cash flow

Cash Flow > doplnění Českých záloh

Funkcionalita Cash Flow byla rozšířena o možnost zahrnovat i prodejní a nákupní zálohy.

 • Funkce Navrhni řádky sešitu cash flow byla doplněna o volby Prodejní zálohy a Nákupní zálohy.

Došlé doklady

Funkcionalita Došlé doklady byla doplněna na CZ doklady:

 • Nákupní zálohy
 • Prodejní zálohy
 • Zápočty
 • Účtované zápočty
Pokladní doklad

Pokladní doklady > funkce kopírovat doklad

Pokladní doklady byly doplněny o funkci umožňující kopírování dokladů z

existujících zaúčtovaných i nezaúčtovaných pokladních dokladů.

Intrastat

Funkcionalita Intrastat byla upravena tak, aby byla v souladu s aktuální legislativou České republiky.

 • Upraveno použití směnného kurzu

Report Položky dokladu > doplnění České lokalizace

Report 35 - Položky dokladu je dokumentací funkce Naviguj a byl doplněn tak, aby zahrnoval i tyto položky:

 • Hlavička vydaného bank. výpisu
 • Hlavička vydaného plateb. příkazu
 • Hlavička zaúčtovaného pokladního dokladu
 • Položka oznámení prodejní zálohy
 • Položka oznámení nákupní zálohy
 • Hlavička účtovaného zápočtu